Cumhurbaşkanı seçilme şartı değişti

TBMM'deki Anayasa Komisyonu'nda, yeni anayasanın 8'inci maddesi de kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifindeki cumhurbaşkanı seçilme şartları içerisinde bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmü, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, "Türk vatandaşları arasından" şeklinde değiştirildi.

Anayasa Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini görüşmeye devam ediyor. AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan ve Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, teklifin "Meclisin denetim yetkisini" düzenleyen 7. maddesi üzerinde değişiklik önergesi verdi.

Kabul edilen önergeyle, Meclis soruşturması Meclisin denetim yolları arasına ekleniyor, "devlet faaliyetleri" de genel görüşmenin, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek konuları arasına ekleniyor. Buna göre, TBMM; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Meclis Araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret olacak.

Genel görüşme, toplum ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilecek. Meclis soruşturması, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında, Anayasa'nın teklifle değiştirilen 106. maddesinin 5. 6. 7. fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibaret olacak.

Yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibaret olacak. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenecek.

AK Parti, milletvekillerinin yaptığı konuşmaların ardından, teklifin 7. maddesi üzerinde, "konu yeterince açıklığa kavuştuğu" gerekçesiyle kifayeti müzakere önergesi verdi. Muhalefetin önergeye itirazı ve tartışmaların ardından, önce önerge, sonra da madde kabul edildi.

"Doğuştan Türk vatandaşı" yerine, "Türk vatandaşları" ibaresi

Daha sonra, teklifin, "Cumhurbaşkanının adaylığı ve seçimini" düzenleyen 8. maddesi görüşüldü.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, madde üzerinde önerge verdi.

Kabul edilen önergeyle, cumhurbaşkanı seçilme şartları arasında bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmü, "Türk vatandaşları arasından" şeklinde değiştirildi.

Önergeyle, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında, tek adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması durumunda, uygulamada doğabilecek tereddütlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, cumhurbaşkanı seçiminin yenileneceğine ilişkin hüküm getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, TBMM seçimi yapılmayacak, sadece cumhurbaşkanı seçimi yenilenecek.

Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanının görevi devam edecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı seçilme şartları arasında bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmünün, "Türk vatandaşları arasından" şeklinde değiştirilmesiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, sonradan Türkiye'ye gelen ve Türk vatandaşlığını kazanan birisi olarak, binlerce soydaşı ilgilendiren bu konuyla ilgili hassasiyetleri ve samimiyetleri nedeniyle AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekillerine teşekkür etti.

Teklifin 8. maddesi, müzakerelerin ardından kabul edildi.

21 maddelik anayasa değişikliği teklifi 19 maddeye düşürüldü

TBMM Anayasa Komisyonunda 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürüldüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı seçilme şartı değişti ile ilgili etiketler Haber