Burgazada'da neler oluyor? Marta Koyu kimlere neden ve nasıl veriliyor?

Burgazada halkı Marta Koyu için gösteriler yapıyor. Burgazada‘daki Madam Marta Koyu‘nun ihaleyle bir şirkete verilmesinin ardından ada halkının tepkileri sürüyor. Ada halkı karara karşı Adalar Vakfı yürütmeyi durdurma talepli dava açtı. Vakıf yine Adalar Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşerek Marta Koyu için itiraz dilekçesi verdi.

Mevlüt Yüksel
Mevlüt Yüksel

MEVLÜT YÜKSEL/ÖZEL HABER

İstanbul’un en güzel yerlerinden olan Burgazada’da Marta Koyu’nun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldığı ortaya çıktı.


MARTA KOYU’NUN TAMAMI SİT ALANININ İÇERİSİNDE


İstanbul ve Adalar halkının serbestçe ulaşılan tek sahil ile aynı zamanda da koruma alanı olan Marta Koyu’nun, 8 Mayıs’ta yapılan ihale ile bir özel şirkete kiraya verildiği anlaşıldı. Burgazada Marta Koyu’nun kiraya verilmesi üzerine, Adalar Vakfı’nın yürütmeyi durdurma talepli dava açtığı belirtildi. Vakıf, yine Adalar Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşerek Marta Koyu için itiraz dilekçesi verdiği bildirildi.

BURGAZADA HALKI KOY İÇİN PROTESTO GÖSTERİLERİ YAPIYOR

Öte yandan Burgazada‘daki Madam Marta Koyu‘nun ihaleyle bir şirkete verilmesinin ardından ada halkının tepkileri sürüyor. Koy da pankartlarla protesto gösterileri yapan Burgazada’da halkına İstanbul’un özellikle Kartal, Maltepe ve Pendik İlçesi’nden ve diğer adalardan gelen halkın büyük destek olduğu görüldü.

ADALAR VAKFI:MARTA KOYU TİCARİ TEHDİT ALTINDA BULUNUYOR

Burgazada Marta Koyu ile ilgili olarak, Burgazada Mahalle Meclisi ve Marta Koyu Dayanışması,bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada,”Bütünü sit alanı olan Adalar’ın kıyıları ve 1. Dereceden sit alanı Marta Koyu uzun zamandır ticari bir tehdit altındadır. Yeni hazırlanan koruma amaçlı imar planlarında da kıyılar plan dışı bırakılmıştır.Koruma alanı olan Marta Koyunun 45.986 metrekarelik kısmı 2018 yılında ihaleye açılarak bir özel şirkete kiraya verildi. Kiralayan işletmeci restoran, konser ve düğün alanı, iskele yapma girişimlerinde bulundu. Bunun üzerine, göçmen kuşlar ve deniz canlıları açısından ekosistemin önemli bir parçası olan Marta koyunu korumak üzere Marta Koyu Dayanışması kuruldu ve koyu izlemeye başlayarak tüm bu girişimleri engellemek için mücadele verdi. Adalar Belediyesi de koruma kurulunun görüşüne dayanarak işletme ruhsatı vermeyince işletmeci kiralamayı bırakmak zorunda kaldı.Vakıflar Genel Müdürlüğü ilerleyen yıllarda söz konusu alanı, akar elde etme gerekçesiyle defalarca ihaleye çıkardı.”yazıldı.

ADALAR VAKFI YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİ DAVA AÇTI

Bu aras,Adalar Vakfı yetkilileri de Marta Koyu’nu koruyacaklarını ifade ederek,Burgazada Mahalle Meclisi ve Marta Koyu Dayanışması her seferinde itiraz dilekçelerini göndermeye devam etti. En son açılan ihale için Burgazada Mahalle Meclisi ve Marta Koyu Dayanışması’nın talebi ile Adalar Vakfı, yürütmeyi durdurma talepli dava açtı. Aynı zamanda Adalar Belediyesi, hem Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşerek itiraz dilekçelerini verdiler,hem de dava açarak Marta koyunu koruyacaklarını açıkladılar.

BURGAZADA MARTA KOYU NEDEN ÖZELLEŞTİRİLEMEZ?

Yine Adalar Vakfı ile Burgazada Mahalle Meclisi ve Marta Koyu Dayanışması,sahilin neden özelleştirilemeyeceğini de şöyle sıraladı.
“1. Derece Doğal Sit Alanı olan Marta Koyunun söz konusu ihaleye açılan bölümüne, yeni planda “Doğal Karakteri Korunacak Alan” fonksiyonu verilmiştir.
Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında “Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” ;
* “Doğal yapısı, bitki örtüsü, ağaçlık karakteri vb. özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.
* Bu alanların sınırlı kullanım kararları dışında doğal yapısı ve karakteri ile çevresel değerleri aynen korunacaktır.
* Kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları, I. derece doğal sit alanları, kentsel sit alanları ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar mevcut hali ile korunacaktır.
* Kesin Korunacak Hassas Alanlarda herhangi bir yapı yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetleri yapılabilir denilmektedir.

Söz konusu ihalede, bu özellikler belirtilmemiş, kiralanan alanın denizin sıfır noktasına kadar devam ettiği ve kıyıya ulaşımı sağlayan patikaları da kapsadığı görülmüştür.

Oysa Anayasamızın 43.Maddesine göre;

“Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.”
3621 Sayılı Kıyı Kanununa göre;
“Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir””
” Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz, duvar, çit, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.“


“KIYILAR HEPİMİZİN MARTA KOYU BÜTÜN CANLILARINDIR.”

Burgazada Mahalle Meclisi ve Marta Koyu Dayanışması’nın açıklamasının son bölümünde,Adalardaki sivil gruplar olarak bizler, doğal, kültürel değerlerimizi korumaya devam edeceğiz.”denilerek,”Vakıflar Genel Müdürlüğü devletin bu yasalarını bildiği halde ısrarla ve defalarca, adalıların bütün itirazlarına rağmen 1.Dereceden sit alanı olan Marta Koyu’nu ihaleye açıp ticarileştirmektedir. Özel şirketler ise sadece arıcılık yapılabilecek bir koruma alanını yüksek bedeller ödeyerek kiralamaya kalkmaktadır. Bu durum hepimizde, 650 metre sahili olan Marta Koyu’nun büyük bir ticari tesise dönüşmesi ve doğal yapının tamamen bozulması endişesi yaratmaktadır.


Şimdiye kadar Marta koyu için hiçbir özel koruma tedbiri alınmamıştır. Sahilde bulunan ve yıkım kararı olan kaçak bina için hiçbir işlem yapılmamaktadır. Var olan yapının restorana çevrilme olasılığı ve sahilin doğal güzelliği ticari bir iştah kabartmaktadır.


Ülkemizde ve Adalar’da herkesin eşit ve serbestçe yararlanması gereken kıyıların çoğu, turizm-ticaret eksenli faaliyetler yoluyla zaten kamuya kapatılmıştır.Adalardaki sivil gruplar olarak bizler, doğal, kültürel değerlerimizi korumaya devam edeceğiz. Bütün isteğimiz zaten yasalar çerçevesinde korunmaya alınmış kıyıların, kamu yararına sorumlu kurumlar tarafından uygulamaya konulmasıdır.”vurgusu yapıldı.

Burgazada'da neler oluyor? Marta Koyu kimlere neden ve nasıl veriliyor? ile ilgili etiketler
GÜNÜN VİDEOSU

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.