Bu dua ile kabus görmekten kurtulacaksınız! Güzel rüya görmek için okunan dua

Uyurken kabus görmekten korkanlar ve güzel rüya görmek isteyenler uyumadan önce hangi duayı okuması gerektiğini merakla araştırıyor. Kabus görmekten kurtulmak isteyenlerin karşısına bu dua çıkıyor. İşte, güzel rüya görmek için okunan dua…

Güzel rüya görme duası, herkes tarafından yatmadan önce okunabilecek bir rüyadır. Uyurken güzel rüya görme isteği herkeste vardır. Kişiler, uyumadan önce bu duayı okurlarsa, Allah’ın da izniyle güzel rüyalar görürler. İşte, güzel rüya görmek için okunacak dua

Bu dua ile kabus görmekten kurtulacaksınız! Güzel rüya görmek için okunan dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es’elüke rü’ya salihaten, sadikaten gayra kazibetin nafiaten ğayra darratin. Amin.

Anlamı: Esirgeyen, bağışlayan Cenab-ı Hakkın adı ile, Ey, Allah’ım benim için doğru olan ve yalan çıkmayacak, her zaman faydası olan ve hiç zararı dokunmayacak güzel bir rüya görmek istiyorum.

Güzel Rüya Görmek İçin Okunan Dua Nasıl Okunur?

Güzel rüya görme duasının okunuşu için önce abdest alınmalıdır. 1 adet Fatiha, 3 adet İhlas ve son olarak da 1 adet Ayete-l Kürsi okunur. Bu 3 dua okunduktan sonra kişi güzel rüya görme duasını okumalı ve uyumalıdır.

Rüyada Güzel Şeyler Görülmesi İçin Hangi Dua Okunmalıdır?

Rüyada güzel şeyler görme duası, bazı din alimleri tarafından şöyle belirtilmiştir:

Bismillahirrahmanirrahim

Elif lam mim,
Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn,
Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun,
Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun,
Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun,
İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun,
Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym,
Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın,
Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun,
Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun.

Bu rüya, güzel rüya görmek isteyen herkes tarafından, yatmadan önce 1 veya 3 kez okunursa Allah katında makbul sayılır. Duanın bu sayılarda okunması yeterlidir. Ayrıca kişi, başını yastığa koyduktan sonra aklına kötü düşünceler getirmemelidir. Bu duayı edip doğrudan uyursa Allah’ın da izniyle güzel rüyalar görecektir.

Rüyada Kötü Şeyler Gördükten Sona Hangi Dua Okunur?

Kötü rüya sonrasında okunacak dua ve ayetler şöyledir:
• Euzu billahimineş-şaytanirracim

Anlamı: Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

• Euzü bi kelimatillahi't tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş şeytani ve euzü bike rabbi en yahdurun

Anlamı: Allah'ın gazabından ve Allah'ın cezasından, kullarının şerrinden, şeytanın çarpmasından Allah'ın kelimelerine sığınırım. Bunların bana gelmelerinden Rabbim sana sığınırım.

Bunlarla beraber, kişi uykusundan uyanır uyanmaz bu duayı da edebilir:

Şu rüyamın şerrinden ve o rüyada gördüğüm dinim ve dünyamla ilgili hoşlanmadığım şeylerin bana isabet etmesinden, Allah’ın meleklerinin ve resullerinin sığındığı şekilde ben de Allah’a sığınırım.

Rüyada Kişinin Görmek İstedikleri Şeyleri Görmesi için Hangi Dua Okunur?

Rüyada istenen şeyi görme duası, şöyledir:

Bismillâhirrahmânirrahim

Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil erdi velâ fissemâ’ ve hüves semiy’ul alîm

Allâhümme innî eslemtü vechî ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce’tü zahrî ileyke lâ melcee velâ mencee illâ ileyke tebârakte ve teâleyte entel ğaniyyü ve nahnül fükarâü ileyke estağfiruke ve etûbü ileyke yâ rabbi minke ileyk

Allâhümme erinir rü’yâ sâdikaten gayra kâzibetin sâlihaten beşiyraten nâfiaten gayra dârratin velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Amin .

Uyumadan önce abdest alınarak bu dua okunursa, kişiler rüyalarında sevgililerini veya eşlerini görebilirler. Dua okunmadan önce niyet edilir ve niyet kısmında rüyada görülmek istenen kişinin adı belirtilir. Bu dua aynı zamanda, güzel rüya görmek isteyen kişilerin de okuyabilecekleri dualardan biridir.

 

Bu dua ile kabus görmekten kurtulacaksınız! Güzel rüya görmek için okunan dua ile ilgili etiketler rüya dua
GÜNÜN VİDEOSU

Artvin Hopa'da CHP'liler birbirine girdi! Seçim bürosunda yumruklar havada uçuştu...

Artvin’in Hopa ilçesinde CHP'nin İl Genel Meclisi aday listesi tartışmalara neden oldu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.