Borsa İstanbul'dan flaş karar!

Borsa İstanbul yukarı adım kuralının 14 Ağustos’tan itibaren Borsa İstanbul (BIST 100) Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Borsa İstanbul, BIST 100 içerisindeki açığa satış yapılabilen payları yukarı adım kuralına dahil etti.

Borsa İstanbul, BIST 100 içerisindeki açığa satış yapılabilen payların 14 Ağustos tarihinden itibaren yukarı adım kuralına dahil edileceğini duyurdu.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"01/03/2016 tarihli ve 02.1İUF..01 saydı Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) uyarınca Pay Piyasasında BIST 100 Endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satışa konu paylar ile Borsa yatırım fonu katılma belgelerinde uygulanmakta olan yukarı adım kuralının 14/08/2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere BIST 100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre 14/08/2018 tarihten itibaren BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylar da dahil olmak üzere açığa satış işlemi yapılabilen tüm sıralarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Borsa İstanbul A.Ş. olarak piyasalarımızın etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen piyasa dışı müdahalelere karşı gerekli her türlü tedbiri zamanında ve kararlılıkla alacağımız, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve denetim faaliyetlerini titizlikle icra edeceğimiz hususları kamuoyuna önemle duyurulur."

 

Borsa İstanbul'dan flaş karar! ile ilgili etiketler BİST Borsa İstanbul