Borç içinde yüzenler bu duada buluşuyor! Borçtan kurtulmak için okunan dualar

Borçlarından dolayı yüzü gülmeyenler borçtan kurtulmak için okunacak duaları araştırıyor. Bu niyetle okunması tavsiye edilen iki dua vardır. Peki, bu dualar nelerdir? İşte, borçtan kurtulmak için okunan dualar…

Borç içinde yüzenler ve borçlarından nasıl kurtulacağını bilmeyenler borçtan kurtulmak için okunan duaları araştırıyor. Bu çerçevede kullanıcıların karşısına iki dua çıkıyor. İşte, borçlarından kurtulmak isteyenleri ferahlatan o dualar…

  • Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen

  • veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve

  • ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.

Anlamı: Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.

Allahümme Malikel'mülki tu'til'mülke men teşaü ve

  • tenziul'mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi'yedikel'hayr,

  • inneke ala külli şey'in kadir

  • Rahmened'dünya vel'ahireti tuğdihe men teşeü ve

  • temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin. Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.

Kısa Zamanda Borçlardan Kurtulmak İçin Hangi Dua Okunur?

Tez zamanda borç ödeme duası, borç ödeme dualarıyla aynıdır. Dua okumaya başlamadan önce niyetin farklı edilmesi gerekir. Bunun dışında borcun kısa zamanda ödenmesi gerekliliği borçtan kurtulmak zorunluluğundan ayrı tutulmamıştır.

Hanenin Rızkının Artması İçin Hangi Dua Okunur?

Bolluk ve bereket için okunan dua, şöyledir:

Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr

Anlamı: Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.

Bolluk ve bereket için kişilerin devamlı olarak tekrarlayabilecekleri bir ayet ise şöyledir:

Allahummeğfirli verhamni vehdini ve ‘âfini verzukni

Anlamı: Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.

Üzüntü ve Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dua Nedir?

Kişinin problemlerinden kurtulmak amacıyla okuduğu dua, şu şekildedir:

Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve e‘ûzü bike mine’l ‘aczi ve’l-keseli ve

e‘ûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli ve e‘ûzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r ricâli.

Anlamı: Allâh’ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Aczden ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından Sana sığınırım.

Borçlardan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar Nasıl Okunmalıdır?

Borçlardan kurtulma dualarının tümü, abdest alarak ve niyet edilerek okunmalıdır. Kişiler kendi borçları için de bu duaları okuyabilir, başkaları borcu olan kişilere niyet ederek de dua edebilirler. Namazlardan sonra edilen dualar Allah katında daha makbuldur. Bu nedenle de namaz kılındıktan sonra dua edilmesi hayırlıdır. Özellikle Cuma günleri, yürekten edilen dualar daha hızlı kabul olur.

Kişilerin borçtan kurtulmak için okuyabilecekleri duaların yanında ayetler de bulunur. Kişiler bu ayetleri boş kaldıkları her an içlerinden veya sesli olarak tekrarlayabilirler. Ayetler için abdestli olmak şart değildir ancak abdestli bulunmak her zaman daha çok tercih edilir. Kişiler bu ayetlerden önce 1 tane Fatiha suresi okuyabilirler. Ancak borçlar dua ettikten sonra mucizevi bir şekilde kapanmaz. Kişilerin çalışmaya ve çabalamaya devam etmeleri gerekir. Ancak bu şekilde borçları kapanır ve azalır.

 

Borç içinde yüzenler bu duada buluşuyor! Borçtan kurtulmak için okunan dualar ile ilgili etiketler dua