Bedduadan kurtulmak için okunan dua

Beddua aldığını düşünenler ve bedduadan kurtulmak isteyenler için okunması tavsiye edilen bir dua vardır. İşte, bedduadan korunmanızı ve kurtulmanızı sağlayacak o dua...

Bilerek yada bilmeyerek yakından veya uzak olan bir kimseden beddua alan bir kime aşağıdaki duayı misk ve zafiran ile yazabilrse kağıda yazın suya koyarak suda çözülmesini sağlayın ve içerse, o kimsedeki beddua kalkmış olur.

“Bismillahirrrahmanirrahim.Rabbenâ lâ tuziğ kulubena ba’de iz hedeytena ve hep lenâ min ledünke rahmeten inneke entel vehhab.Ve kül câel hakku ve zehekal batilu innel batile kane zehuka.Rabbena inneke câimunnasi li yevmin lâ reybe fih,innallâhe Lâ yuhlifül mi’ad.Venünezzilü minel Kur’âni mâ hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin velâ yezidüzzalimine illâ hasarâ.”

Bedduadan kurtulmak için okunan dua ile ilgili etiketler dua