BDDK'dan döviz ve altın kararı

BDDK, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait merkez bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine karar verdi.

BDDK, bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23/3/2020 tarihi itibariyle portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarının yabancı para net genel pozisyon / özkaynak standart oranın bankalarca konsolide ve konsolide olmayan bazda hesaplanması ve uygulanması hakkında yönetmelik kapsamında yabancı para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilmesine karar verdi.

BDDK, kredilerin takibe düşmesini 90 günden 180 güne çıkaran uygulamayı 30 Haziran'a kadar uzattı.

BDDK'dan döviz ve altın kararı ile ilgili etiketler BDDK döviz altın