Başbakan açıklayacak: 2.6 milyon kişiye iş...

Başbakan Binali Yıldırım’ın hafta başında açıkladığı Orta Vadeli Program’ın detayları belli oldu. Programda 2019 yılına kadar 2.6 milyon kişiye iş öngörülüyor. 2019 sonundaki kişi başına gelir hedefi ise 10 bin 926 dolar.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının hazırlandığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) detayları belli oldu. 2017-2019 dönemini kapsayan program ile milyonlarca kişiye yeni istihdam sağlanacak. Resmi Gazete’de yayınlanan OVP’ye göre program döneminde işgücüne ve istihdama katılımın artırılmasına yönelik politikalar sonucunda tarım dışında ilave 2.6 milyon kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Star'dan Ercan Baysal'ın haberine göre aynı dönemde toplam istihdam artışı ise 2 milyon 318 bin kişi olacak.

YATIRIMA DEVAM

Program döneminde 2019 yılı sonu itibariyle toplam istihdam sayısı 29 milyon 534 bine yükselecek. GSYH’nın bu yıl sonunda 2 trilyon 148 milyar lira olması beklenirken program kapsamında 2 trilyon 987 milyar Türk Lirası’na çıkması hedefleniyor. Önümüzdeki üç yıl içerisinde önemli miktarda yatırım harcaması gerçekleştirilecek. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam 335,8 milyar TL’lik yatırım yapılması planlanıyor. 2016 sonunda 9 bin 243 dolar olması beklenen kişi başı milli gelir program sonunda 10 bin 926 dolara çıkacak. 2015’te 19.917 dolar olan Satın Alma Gücü Paritesi’ne (SAGP) göre kişi başı milli gelirin ise 2019 yılında 24 bin 77 dolara yükselmesi planlanıyor. Yurtiçi tasarrufların milli gelire oranı ise yüzde 13.5’ten yüzde 16’ya yükselecek.

DALGALI KURA DEVAM

- Enflasyon hedeflemesi temel para politikası rejimi olmaya devam edecek. Enflasyon hedefleri hükümet ve merkez bankası tarafından üç yıllık vadede belirlenirken dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması da sürecek. OVP’de yer alan bilgilere göre 2017 yılında 23,5 milyar dolar olması beklenen seyahat gelirlerinin uluslar arası güvenlik kaygılarının azalmasına ve dış politikadaki olumlu gelişmelere bağlı olarak yıllık ortalama yüzde 14,6 oranında artışla program dönemi sonunda 27,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

İHRACAT HIZI ARTACAK

- Program döneminde yıllık ortalamada reel olarak ihracatın yüzde 6,7, ithalatın ise yüzde 4,5 oranında artacağı tahmin ediliyor. 2017 yılında 153,3 milyar dolar olması hedeflenen ihracatın dönem sonunda (2017-2019) 193,1 milyar dolara, 214 milyar dolar olması hedeflenen ithalatın ise dönem sonunda 261,8 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. OVP kapsamında makroekonomik istikrar ve kazanımlar güçlendirilirken, mikro ekonomik ve sektörel dönüşümlere odaklanmak suretiyle büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yeni rafineri inşası, elektrikli otomobil imalatı, ileri teknoloji içeren hava taşıtı motorları ve parçalarıyla, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konularında Ar-Ge ve yatırım teşvik sisteminin güçlendirilerek yurt içi üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor.

ARAMALARA ÖNCELİK

- OVP kapsamında yurt içi ve yurt dışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine fayda-maliyet dengesi gözetilerek devam edilecek. Linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların arama ve üretim faaliyetleri azami seviyeye çıkarılacak. Kaya gazı ve diğer yeni teknolojilere yönelik araştırma faaliyetleri yürütülecek. Yerli yatırımcıların yurt dışında haklarının teminat altına alınmasına ve korunmasına yönelik tedbirler alınacak.

PERSONELE SINIRLAMA

- Kamu harcama politikasında OVP kapsamında mali disiplinden taviz verilmiyor. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacak. Yeni harcama programlarının bütçeye dahil edilmesi sürecinde gelecekteki mali yükler dikkate alınırken personel alımı kamu mali dengeleri gözetilerek sınırlandırılacak. Hizmet binası ve taşıt temini ile kullanımında esaslar belirlenecek.

KOMŞULARA ELEKTRİK

- Enerji alanında arz güvenliğinin sağlanması için yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları harekete geçirilirken, nükleer teknoloji yatırımlarına da devam edilecek. Komşu ülkelerle elektrik ticareti kolaylaştırılacak.

MİT’E 2 MİLYAR TL’LİK BÜTÇE

OVP kapsamında kamu idarelerinin bütçeleri de belli oldu. 2017 yılı için Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) bütçesi 1.9 milyar Türk Lirası olurken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi 85 milyar lirayı buldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bütçesi 10 milyar 680 milyon lira olurken, Maliye Bakanlığı’nın bütçesi 147 milyar 501 milyon lira olarak yer aldı. TBMM’nin bütçesi 961 milyon lira olurken, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun bütçesi ise 15 milyar 795 milyon TL odu.

TERÖRE KARŞI KALKINMA YATIRIMI

OVP’nin kamu yatırım politikasında yer alan değerlendirmelere göre demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi alanlara özel önem verilecek. Kamu yatırım harcamalarında devam eden projelerden ekonomiye kısa sürede kazandırılabilecek nitelikte olanlara öncelik verilecek. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi” hayata geçirilerek bölgede yatırım, üretim ve istihdamın artırılması sağlanacak. Böylece terörü meydana getirdiği etkiler ortadan kaldırılmış olacak.

KOBİ’LERE KOLAY KREDİ

KOBİ’lerin arge ve yenilik yoluyla rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor. İşletmelerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları, yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri desteklenirken uluslar arası ihracat pazarlarına erişimleri de kolaylaştırılacak. KOBİ’lere kredi sağlanması konusundaki riskleri azaltacak finansal araçların daha etkin kullanılabilmesini sağlayacak tedbirler alınacak. Program döneminde firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması kapsamında Taşınır Rehni Kanunu çıkarılacak. Esnaf ve sanatkarın işyeri açmasına yönelik bürokratik işlemler azaltılacak.

Başbakan açıklayacak: 2.6 milyon kişiye iş... ile ilgili etiketler Haber