Asr Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, meali, fazileti ve tefsiri

Asr Suresi, namazda okunan başlıca surelerden biridir. 3 ayetten oluşan ve en kısa surelerden biri olan Asr Suresi Müslüman alemi için çok önemli bir yere sahiptir. Bu çerçevede Asr Suresinin Arapça ve Türkçe okunuşu anlamı, fazileti ve tefsiri kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İşte, Asr Suresi ile ilgili detaylar…

Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisi olarak dikkat çeken Asr Suresi, 3 ayetten oluşmuştur. Adını birinci ayette geçen ''Asr'' kelimesinden alır. Günümüzde Vel Asr Suresi olarak da adlandırılmaktadır. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'deki tüm nasihatlerin özü sayılır. Hadis kaynaklarında da Asr Suresi fazileti hakkında çeşitli bilgiler yer almıştır. Asr Suresi okunuşu ve anlamı ise bu noktada sıkça araştırılır. Namazda okunan surelerden birisi olan Asr Suresi anlamı ve diğer merak edilenler aşağıda yer alıyor. İşte, Asr Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali, tefsiri ve faziletleri!

asr-suresi-meali-fazileti-tefsiri

ASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Vel asr

İnnel insane le fi husr

İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, meali, fazileti ve tefsiri - Resim : 2

ASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Asra yemin olsun ki,

İnsan mutlaka ziyandadır.

Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

ASR SURESİ HAKKINDA

Asr, kelime olarak ''ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman, Hz. Muhammed'in ve ahir zaman'' diye tefsir edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisi olmakla beraber aynı zamanda Kur'an'daki tüm nasihatlerin özü olarak sayılır. İmam Şâfiî'nin Asr Suresi ile ilgili olarak, "Şayet Kur'an'da başka bir şey nâzil olmasaydı şu pek kısa sûre bile insanlara yeterdi. Bu sûre Kur'an'ın bütün ilimlerini kucaklıyor" dediği belirtilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy, Asr Suresi hakkındaki duygularını aşağıdaki mısralarla dile getirmiştir.

Hâlikin nâ-mütenâhi adı var, en başı Hak / Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak / Hani, ashâb-ı kirâm, ayrılalım, derlerken / Mutlaka "Sûre-i Vel'asrı" okurmuş, bu neden / Çünkü meknûn o büyük sûrede esrâr-ı felâh / Başta îmân-ı hakîkî geliyor, sonra salâh / Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık / Dördü birleşti mi yoktur sana hüsrân artık.

ASR SURESİ FAZİLETİ

Hadis kaynaklarında bu surenin faziletine ilişkin bilgiler de yer almıştır. Asr Suresi fazileti ile ilgili olarak bazı hadis kaynakları şöyle;

Ashaptan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilmiştir (bk. Beyhakī, III, vr. 174b). Ancak bu sûreyi okumanın faziletine dair Sa'lebî ve Vâhidî gibi bazı müfessirlerce Übey b. Kâ'b'dan nakledilen ve bazı tefsirlerde yer alan, "Allah Asr sûresini okuyanın günahlarını affeder ve o kimse hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur" meâlindeki hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir.

ASR SURESİ TEFSİRİ

Müfessirler Kur'ân-ı Kerîm'de (el-Asr 103/1) zikredilen asr kelimesini "ikindi vakti", "ikindi namazı", "mutlak zaman" "Hz. Muhammed'in asrı" (Asr-ı saâdet, Asr-ı nübüvvet) ve "âhir zaman" diye tefsir etmişler, asra yapılan yeminle insan hayatında zamanın önemi ve değeri arasındaki ilişki üzerinde durmuşlardır.

Adını ilk kelimesinden alan Asr sûresi, kısa olmakla beraber Kur'ân-ı Kerîm'deki bütün nasihatlerin özü sayılır. İmam Şâfiî'nin bu sûre hakkında, "Şayet Kur'an'da başka bir şey nâzil olmasaydı şu pek kısa sûre bile insanlara yeterdi. Bu sûre Kur'an'ın bütün ilimlerini kucaklıyor" dediği nakledilir. Sûrenin birinci ve ikinci âyetlerinde Allah asra yemin ederek insanların hüsran içinde bulunduklarına dikkat çekerken üçüncü âyetinde sırasıyla, iman edenlerin, amel-i sâlih işleyenlerin, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin bundan müstesna olduklarını haber vermiştir.

 

Asr Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, meali, fazileti ve tefsiri ile ilgili etiketler asr suresi
GÜNÜN VİDEOSU

Diyarbakır ve Mardin'de feci yangın! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan büyük yangına müdahale ediliyor. Yangın sebebiyle 2 vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.