Akademik personel alım ilanı yayınlandı! Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı yapılacak...

Üniversiteler tarafından akademik personel alım ilanı yayınlandı. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı yapacak Peki hangi kadrolar için kaç akademik personel alımı yapılacak? İşte Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı için başvuru işlemleri ve gerekli evraklar...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Üniversitelerde istihdam edilmek üzere akademik personel alımı yapılacak. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayımladı. Peki ilana kimler başvuru yapabilir? Akademik personel alımına dair tüm detaylar...

NUH NURİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ İLAN DETAYLARI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır.

Akademik personel alım ilanı yayınlandı! Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı yapılacak...

A.    GENEL ŞARTLAR
1-    İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-    ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
3-    ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.

4-  Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında  lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5-    Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B.    ÖZEL ŞART
Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak şartı aranır.

C.    BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
1-    Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Yüksekokul/Program, adres, telefon no, e- mail gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir).
2-    Özgeçmiş (YÖK formatında).
3-    Diş Hekimliği Fakültesi diplomasının onaylı sureti (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla mezun belgesi).
4-    Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla not döküm belgesi).
5-    ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır).
6-    Yabancı Dil Belgesi.
7-    Nüfus cüzdanı fotokopisi
8-    Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
9-    Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
10-    Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir) veya adayın beyanı.
11-    2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).


NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.
Başvuru Adresi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ
Tel: (0 352) 324 00 00 - Faks: (0 352) 324 00 04
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden (www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Akademik personel alım ilanı yayınlandı! Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı yapılacak... ile ilgili etiketler Akademik kadro ilanları Resmi Gazete
GÜNÜN VİDEOSU

Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seyahatine ilişkin Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilgi aldığını açıkladı.