Abdest alırken okunacak dualar nelerdir?

Abdest almak bedeni temizlemek anlamına gelir ve bazı ibadetlerden önce mutlaka abdest alınması gerekir. Özellikle namaz kılmadan önce abdest alınırken bazı duaların okunması gerekir. İşte, abdest alırken okunacak dualar....

Namaz kılmadan ve Kuran-ı Kerim okumadan önce mutlaka abdest almak gerekir. Farz olan ibadetleri yapmadan önce bedenin temizlenmesi abdest ile mümkün olur. Abdest alırken okunması gereken bazı dualar mevcuttur. Bu dualar şu şekildedir:

“Abdest almaya başlarken; (Bismillâhil-azîm velhamdü lil-lahi alâ dînil-islâmi ve alâ tevfîkıl-îmâni elhamdü lillahillezî ce'alel-mâe tahûren ve ce'alel-islâme nûren) denir.


Ağzına su verince; (Allahümmeskınî min havdi nebiyyike ke'sen lâ azmeü ba'dehü ebeden) denir.

Burnuna su verirken; (Allahümme erihnî râyihatel-Cenneti verzuknî min naîmihâ velâ türihnî râyihaten-nâri) denir.


Yüzünü yıkadıkta; (Allahümme beyyıd vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhü evliyâike velâ tüsevvid vechî bizünûbî yevme tesveddü vücûhü a'dâike) denir.


Sağ kolunu yıkadıkta; (Allahümme a'tınî kitâbî bi-yemîni ve hâsibnî hisâben yesîren) denir.


Sol kolunu yıkadıkta; (Allahümme lâ tü'tınî kitâbî bişimâlî velâ min verâî zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîden) denir.


Başını meshedince; (Allahümme harrim şa'rî ve beşerî alennâri ve ezıllenî tahte zılli Arşıke yevme lâ zılle illâ zıllüke) denir.


Kulaklarına mesih verdikte; (Allahümme-c'alnî minelle-zîne yestemi'ûnel-kavle fe-yettebi'ûne ahseneh) denir.

Boynuna mesih verdikte, (Allahümme a'tik rekabetî minennâri vahfaz mines-selâsili vel-ağlâl) denir.

Sağ ayağını yıkadıkta; (Allahümme sebbit kademeyye alessırâtı yevme tezillü fîhil-akdâm) denir.

Sol ayağını yıkadıkta; (Allahümme lâ tatrud kademeyye alessırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a'dâike. Allahümmec'al sa'yî meşkûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len'tebûre) denir.

Abdest almayı bitirdikten sonra;
(Allahümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî minel-mütetahhirîne vec'alnî min ibâdikes-sâlihîne vec'alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahzenûn) duası okunur.

Daha sonra göğe bakarak; (Sübhânekellahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke) duasını okumalıdır.

Bundan sonra, bir veya iki, yahut üç defa, her birine Besmele çekerek İnnâ enzelnâ sûresini okumalıdır.”

Abdest alırken, abdest duaları okunmasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve okunmalıdır. Abdest dualarını bilmeyen, her uzvu yıkarken Kelime-i şehadet okumalı, büyük sevaba kavuşmalıdır.

Abdest alırken okunacak dualar nelerdir? ile ilgili etiketler dua
GÜNÜN VİDEOSU

Halk TV'de sokağa çağrı skandalı! Mustafa Sönmez: Yunanistan'daki gibi sokağa çıkın!

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa konuk olan Mustafa Sönmez'in skandal sözleri gündem oldu. Sönmez, "Ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın mücadele edeceksin. Sokak senindir kardeşim. Bu ülkede az mı sokaklarda mücadele kazanıldı?" diyerek sokağa çıkma çağrısı yaptı.