7 kurumun yapısında değişiklik! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı...

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişikliğe gidildi. Değişikliğin yapıldığı kurumlar, TSE, TRT, TÜİK, KOSGEB, Türkiye Su Enstitüsü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile MAPEG oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıklara bağlı ve ilgili bazı kurum ve kuruluşların teşkilat yapısında değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme yapılan kurumlar; KOSGEB, Türkiye Su Enstitüsü, TRT, TSE, TÜİK, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve MAPEG oldu.

KOSGEB

KOSGEB, kalkınma plan ve programları doğrultusunda girişimcilere ve işletmelere ön kuluçka, kuluçka ve kuluçka sonrası süreçlerde de destek sağlayacak. Uygulama kararlarını alırken, kalkınma plan ve programları esas alınacak. Küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulması, bunlara iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi, yurt içinden veya dışından kaynak sağlanması konularında karar almak İcra Kurulunun görevleri arasında yer alacak.

7 kurumun yapısında değişiklik! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı...

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ

Türkiye Su Enstitüsü, su konusundaki uluslararası ve bilimsel gelişmelerin takibi, bilgi üretimi ve paylaşımı, bu sahadaki uzmanların yetiştirilmesi gibi maksatlarla ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri faaliyetler ve belgeyle değerlendirilecek teorik veya uygulamalı eğitim ve öğretim programlarını düzenlemek, uygulamak veya bunlara katkı sağlamakla görevli olacak. Enstitü, görev alanına giren konularda Türkçe veya yabancı dillerde süreli ve süresiz yayınlar da çıkaracak.

Yönetim kurulu, altı ayda bir olmak üzere enstitü başkanının daveti üzerine olağan toplanacak, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınacak. Gerekli görülen hallerde başkanın çağrısı üzerine de yönetim kurulu toplanabilecek. Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı bünyesinde "Eğitim ve Yayın Koordinatörlüğü" de oluşturudu.

TRT VE TSE

Bir yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) yapım ve yayın hizmetleri, memurlar ve özel hukuk hükümlerine tabi personel eliyle gördürülecek.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından kabul edilen standartlar, ilgili olduğu bakanlığın teklifi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanının onayıyla mecburi kılınabilecek. TSE, uygunluk değerlendirme alanlarındaki faaliyetleri yürütecek. Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları da Enstitünün gelirleri arasında olabilecek.

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesindeki İstatistik Konseyinin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde konsey başkanı, diğer kurum ve kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın konsey toplantılarına çağırabilecek.

TÜİK Başkanlığında işlerin niteliğine göre, daire başkanlıkları bünyesinde grup başkanlıkları, bölge müdürlükleri bünyesinde ise grup müdürlükleri oluşturulabilecek. Başkana yardımcı olmak üzere altı başkan yardımcısı atanabilecek.

Başkanlıkta müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında ilgili ülke mevzuatıyla standartlarına uyarak vakıf kültür varlıklarını ihya edip onaracak. Yurt dışındaki vakıflara ait taşınmazlar üzerinde yeni yapı inşa etmek ve bunları onarmak, ihtiyaç halinde onarılan, ihya veya inşa edilen taşınmazların tefrişini yapmak da Müdürlüğün görevleri arasında olacak.

MAPEG

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası kapsamında ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayacak gerekli iş ve işlemleri yapacak. MAPEG, savaş ve seferberlik hali için akaryakıt kaynak kataloğu hazırlayacak ve akaryakıt tahsisatı yapılmasıyla ilgili faaliyetleri yürütecek. Genel Müdürlüğün hizmet birimleri ve bunların görev ve yetkilerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Genel Müdürlükte maden ve petrol uzmanı ve yardımcısı dışında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilemeyecek.

YENİ KADROLAR İHDAS EDİLDİ

Öte yandan, kararnameyle MAPEG'de 1, TÜİK merkez ve taşra teşkilatlarında toplam 45 kadro iptal edildi. Bunların yerine, çeşitli derecelerde MAPEG'de 1, TÜİK merkez ve taşra teşkilatlarında toplam 191 kadro ihdas edildi. TÜİK Daire Başkanı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erdi.

7 kurumun yapısında değişiklik! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı... ile ilgili etiketler TRT TÜİK Resmi Gazete KOSGEB tse değişiklik
GÜNÜN VİDEOSU

İETT otobüsünde yangın çıktı: Yanan otobüsü elinde yangın tüpü varken üfleyerek söndürmeye çalıştı

İstanbul Kağıthane'de İETT'ye bağlı halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Aracın şoförü yangını üfleyerek söndürmeye çalışınca ortaya ilginç bir manzara çıktı. İşte o anlar...