3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı! İşte o kararlar...

3 Nisan 2024 Çarşamba tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete hangi kararlar yer alıyor? Atama kararları neleri içeriyor? Yönetmeliklerde nasıl bir düzenleme yapıldı? İşte, 3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar..

3 Nisan 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler, değişiklikler ve tebliğler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. 3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de hangi önemli kararlar yer alıyor? Resmi Gazete'de bu gece atama kararları yer alıyor mu? İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba tarihli Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– İl Afet ve Acil Durum Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02/04/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-01, 02, 03, 04, 05 ve 06 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/28, K: 2024/11 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/162, K: 2024/20 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2023/100, K: 2024/32 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/161, K: 2024/53 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/191, K: 2024/58 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı! İşte o kararlar... ile ilgili etiketler Resmi Gazete Atama Kararları
GÜNÜN VİDEOSU

Provokasyon yapan DEM'li Sarıtaş'a Siirt Emniyet Müdüründen ayar! "Sen bu devletin vekili değilsin"

Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, dokunulmazlığını kullanarak provokasyon yapmak isteyen DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a "Sen bu devletin milletvekili değilsin" çıkışında bulundu.