29 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı!

Resmi Gazete'de 29 Kasım tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, 29 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir?

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

––7474 Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun

––7475 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadele Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

––7476 İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

––7477 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye ve Cezayir’de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

––7478 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

––7479 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 157)
YÖNETMELİKLER

–– Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

–– Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2023/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2022/81, K: 2023/153 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E: 2023/71, K: 2023/182 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2023 Tarihli ve 2020/12623 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2023 Tarihli ve 2020/13392 Başvuru Numaralı Kararı
DÜZELTME: 24/11/2023 Tarihli ve 7869 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı! ile ilgili etiketler Resmi Gazete
GÜNÜN VİDEOSU

Ataşehir'de 2 kişinin canına mal olan yakıt tankerinin patlama anı kamerada!

Ataşehir'de 2 kişinin ölümüne neden olan yakıt tankerinin patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı.