28 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı! İşte o kararlar...

Resmi Gazete'de 28 Mayıs 2024 Salı tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, 28 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir?

28 Mayıs 2024 Salı tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yayımlandı? Peki hangi kararlar var? İşte, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2024/152)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/153, 154)

YÖNETMELİKLER

–– Akdeniz Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Alanya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı! İşte o kararlar... ile ilgili etiketler Resmi Gazete Atama Kararları