28 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı!

Resmi Gazete'de 28 Kasım tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, 28 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği

–– Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik

–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 83) (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması)

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 84) (Kamu İdarelerince Yurt Dışına Gönderilenler İçin Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedinin Düzenlenmesi)

–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/1)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/33)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/34)

–– Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.e)

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2023 Tarihli ve 10729 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2023 Tarihli ve 10730 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 Tarihli ve 2018/20423 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2023 Tarihli ve 2019/13732 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2023 Tarihli ve 2019/16530 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı! ile ilgili etiketler Resmi Gazete
GÜNÜN VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasta ziyaretinde gülümseten diyalog! "Finike yoluna tünel isterim"

Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hasta arasında gülümseten diyalog yaşandı: "Ne istiyorsun deme sakın. Yoksa Finike yoluna tünel isterim."