24 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları!

24 Mayıs 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2021/92, K: 2023/27 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2023/44, K: 2023/71 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2022 Tarihli ve 2018/466 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2023 Tarihli ve 2018/5640 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2023 Tarihli ve 2019/6722 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları! ile ilgili etiketler Resmi Gazete
GÜNÜN VİDEOSU

Gezi olaylarının 10. yıl dönümünde Türkiye Komünist Partili bir grup polislere saldırdı!

Türkiye Komünist Partili bir grup, Gezi kalkışmasının 10. yıl dönümünde Taksim'de polislere saldırdı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada 59 şahıs gözaltına alındığı belirtildi.