18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler? Hafta sonu Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık?

18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler? Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftasonu olduğu gibi bu haftasonunda da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Uygulanan sokağa çıkma yasağı için yayınlanan genelgede istisna tutulan, yasakta açık olacak yerler duyuruldu. Peki 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? hafta sonu sokağa çıkma yasağında Hangi iş yerleri açık olacak? Kimler sokağa çıkabilecek? Detaylar haberimizde...

18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler? Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftasonu olduğu gibi bu haftasonunda da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Uygulanan sokağa çıkma yasağı için yayınlanan genelgede istisna tutulan, yasakta açık olacak yerler duyuruldu. Peki 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? hafta sonu sokağa çıkma yasağında Hangi iş yerleri açık olacak? Kimler sokağa çıkabilecek? İşte yanıtı... 

18-19 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,


18-19 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SOKAĞA ÇIKABİLECEK VATANDAŞLAR

a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

b- TBMM çalışanları,

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d- Acil çağrı merkezler çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Gereğini önemle arz ve rica ederim.

18-19 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler? Hafta sonu Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık? ile ilgili etiketler Koronavirüs 18-19 nisan sokağa çıkma yasağı hangi iş yerleri açık olacak hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olan yerler sokağa çıkma yasağı