14 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları

14 Şubat 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

14 Şubat 2023 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Şubat 2023 Salı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Radyoaktif Atık Yönetimi Özel Hesabı ve İşletmeden Çıkarma Özel Hesabı ile Hesaplar Yönetim Kuruluna İlişkin Yönetmelik

–– Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/8)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/9)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2023 Tarihli ve 11633, 11634, 11639, 11640,11641 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2021/82, K: 2022/167 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 Tarihli ve E: 2022/72, K: 2023/3 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları ile ilgili etiketler Resmi Gazete