1200 Sözleşmeli Personel alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli alım ilanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra teşkilatına bağlı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli pozisyonları için personeli alım ilanı yayınlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli alım ilanın tüm ayrıntılar haberimizde.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli alım ilanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel genel müdürlüğü 2022 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı duyurusuna göre alımı yapılacak personelin alım şartları, kardoların ayrıntıları beli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatına bağlı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli pozisyonları için 2020 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı gerçekleşecek
    
I-2022 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranan şartlar

1)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3)    Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4)    Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5)    2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
6)    Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7)    Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8)    Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9)    Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10)    Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11)    Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

II-2022 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, 10 Ekim 2022 (10.00) – 14 Ekim 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan,  posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.

III-2022 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1)    Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2)    Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
3)    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

IV-2022 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

V-2022 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; 
1)    Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
2)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3)    Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
4)    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5)    Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
6)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.
Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

POZİSYON, GRUP, ÖĞRENİM DURUMLARI VE ŞARTLARI, KONTENJAN TABLOSU VE İLAN METNİNİN TAMAMI İÇİN ----> TIKLAYIN

1200 Sözleşmeli Personel alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli alım ilanı ile ilgili etiketler özleşmeli Personel alım personel alım ilanı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sözleşmeli yurt yönetim personeli alım ilanı
GÜNÜN VİDEOSU

Afrika ülkesinde darbe girişimi engellendi! Darbeye kalkışan grubun içinde 3 CIA ajanı yakalandı....

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını duyurdu. Darbeye kalkışan grubun içinde ABD vatandaşı 3 CIA ajanı yakalandı.