1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı! Halk Bankası'ndan esnafa krediye ilişkin karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de 1 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler, andlaşmalar ve tebliğler yayımlandı. Peki, 1 Mart 2024 Cuma tarihli Resmi Gazete'de milletler arası andlaşmalar neleri içeriyor? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve detayları...

1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugün hangi kararları içeriyor? İşte, 1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar...

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR

7496 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7497 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında “Tercihli Ticaret Anlaşması”nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7498 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye’de Şubat 2023’te Meydana Gelen Depremlerin Ardından Acil Durum ve Toparlanma Operasyonlarını Finanse Etmek Amacıyla Avrupa Birliği Dayanışma Fonundan Mali Katkı Sağlayan 17 Kasım 2023 Tarihli ve C(2023) 7975 Sayılı Komisyon Uygulama Kararının Uygulanmasına İlişkin Yetkilendirme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8215)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8216)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8217)

YÖNETMELİKLER

–– Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği
–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Genel Müdürlüğü Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik

GENELGE

–– Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’ndan Sağlanacak Mali Katkının Yönetimi ile İlgili 2024/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/32)
–– “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/33)
–– Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/17)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/34)
–– Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.e)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2023 Tarihli ve 2018/35512 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2023 Tarihli ve 2022/66987 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı! Halk Bankası'ndan esnafa krediye ilişkin karar Resmi Gazete'de ile ilgili etiketler Resmi Gazete
GÜNÜN VİDEOSU

Körfez'de sel felaketi! Umman'da ölü sayısı 21'e yükseldi! Yarısı çocuk...

Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni vuran tarihi yağışlar, son 75 yılın en büyük sel felaketine yol açtı. Umman'dan gelen son bilgilere göre sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Ölenler arasında servis araçları suya kapılan 10 öğrenci de bulunuyor.