Resmi Gazete yayımlandı! Hangi kararlar alındı? (14 Ocak)

Cumhurbaşkanı ve Atama kararlarının yer aldığı Resmi Gazete’nin 32073 sayısı yayımlandı.

32073 sayılı Resmi Gazete’de yer alan kararlar şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Sakarya İlinde Yapılacak Olan İleri Teknoloji Kaynak Malzemeleri Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6684)

–– Kocaeli İlinde Yapılacak Olan Amonyak ve Üre Gübresi Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6685)

–– Düzce İlinde Yapılacak Olan Mühimmat Tasarımı, Askeri Tüfek ve Yarı Otomatik Tabanca Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6686)

–– Bursa İlinde Yapılacak Olan Elektrik Tahrikli Kompresör Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6687)

–– Bursa İlinde Yapılacak Olan Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Polimer Cisp ve POY Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6688)

–– Gaziantep İlinde Yapılacak Olan Polimer Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6689)

–– Ankara İlinde Yapılacak Olan Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 4/9/2019 Tarihli ve 1507 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6690)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6691)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700, 6701)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

YÖNETMELİKLER

–– Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6702)

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 22)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547)

–– 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2023/2)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2023 Tarihli ve 11568 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2023 Tarihli ve 11569 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Resmi Gazete yayımlandı! Hangi kararlar alındı? (14 Ocak) ile ilgili etiketler Resmi Gazete