Kiracı evden nasıl çıkarılır? İşte kiracıyı evden çıkarma yolları

Ülkemizde kirada oturan kişi sayısı ortalama olarak %70-80 kadardır. Buda büyükşehirlere göçün ne kadar fazla olduğunun bir göstergesidir. Kiracı sayısının bu denli yüksek olması kimi zaman kiracı ile ev sahibi arasında tatsız olayların yaşanmasına neden olur. Ev sahibi bazı durumlarda kiracıyı evden çıkarmak durumunda kalır.

Kirada oturanlar ve aynı zamanda ailesine maddi yönden destek sağlamakla birlikte geçimini de sağladığından dolayı maddi anlamda sık sık zorluk yaşamaktadır. Bu gibi durumlarda kiracının zorda kalmaması adına yasalar gereğince kiracının evden çıkarılması için ev sahibinin “Çık” demesi yeterli gelmemektedir.

Kiracının evden çıkarılabilmesi için yasalarda yer alan tahliye nedenlerinden en az birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu gerekçeler arasında; kiracının kirayı ödeyememesi, icra takibi, gayrimenkul tadilatı, ev sahibinin bir şekilde eve ihtiyacı olması ve evin başka birine satılması gibi nedenler vardır.

Kira kontratında yer alan maddeler arasında kiracının belirlenen tarihlerde kirayı ödeyememesi gibi durumlarda ev sahibi tarafından ihtar verilmektedir. Bir kira yılı içerisinde en az iki haklı ihtar alan kiracı için tahliye söz konusu olabilmektedir.

Kiracı evden nasıl çıkarılır? İşte kiracıyı evden çıkarma yolları

Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Ev sahibinin, kiracıyı evden çıkarabilmesi için kanunda yer alan nedenlerden birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar arasında; Kontratın sona ermesi, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi, tadilat sebebiyle kiracının tahliyesi, taahhütname doğrultusunda kiracının tahliyesi, komşuları rahatsız etmek gibi nedenler gelebilir.

Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları

Kiracı ile ev sahibi arasında oluşturulan hukuki bağ kimi zaman zarar görebilmektedir. Ev sahibinin haklı bir sebebi olmadığı durumlarda kontrat süresi boyunca kiracı asla tahliye edilemez. Ancak yinede kontrat süresince ev sahibinin kiracıyı çıkarması için bazı hakları bulunmaktadır.

• Kiranın Zamanında Ödenmemesi

Ev sahibinin kendi mülkünü belirli bir süre içerisinde kiracıya faydalanma yetkisi yerdiği bölümlerde bundan kaynaklı olarak bir kira bedeli talep eder. Kiracının ise kira bedelini zamanında ödeyememesi sözleşme aykırı bir hareket olarak algılanır. Bu gibi durumlarda da ev sahibi hukuki yollara başvurarak kiracının evden çıkması isteyebilir.

• Kiracının İzinsiz Tadilat Yaptırması

Sözleşme şartlarına aykırı olarak ev sahibinin izni olmadan evde ciddi anlamda değişiklik yapmak tahliye sebeplerinden birisidir. Esaslı bir şekilde tadilat, tamirat ve yıkım yapıldıysa kiracı evden çıkarılabilir.

• Kiracının Mülkü Hor Kullanması

Kiracının yükümlülükleri arasında bulunduğu konuta özenle bakması ve kira bedelini zamanında ödemesi gelir. Bu nedenle eğer kiracı kira bedelini süresinde ödememiş ise kendisine ihtarname gönderilir ve ödeme için en az 30 gün süre verilir. Benzer bir şekilde de sözleşme maddelerine aykırı olarak kiracının mülkü hor, özensiz ve gelişigüzel kullanması mülke zarar vereceğinden kiracı yine evden çıkarılabilir.

Kiracı evden nasıl çıkarılır? İşte kiracıyı evden çıkarma yolları - Resim : 2

• Ev Sahibinin İhtiyacının Doğması

Ev sahibinin ihtiyacı sebebi ile kiracının evden çıkarılması mümkündür. Konut ve işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye, kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut gereksinimi doğması hallerinde talep edilebilir.

• Kiracının Tahliye Süresini Geciktirmesi

Kiracı eğer belirli bir tarihte evden çıkma taahhüdünde bulunmuş ise bu tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiraya veren icra takibi yolu ile veya tahliye davası açarak kiracısını tahliye edebilir.

Kiracı evden nasıl çıkarılır? İşte kiracıyı evden çıkarma yolları ile ilgili etiketler kiracı ev sahibi
GÜNÜN VİDEOSU

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu şimdi de TIR kullandı

Eski motosiklet dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, son olarak dev bir TIR'ın direksiyonuna geçti.